Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Stanovy SVJ přijaté dne 18.3.2008

Společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům

Domovní řád

Domovní řád Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 vychází z Občanského zákoníku, Stanov tohoto společenství a vnitřních směrnic společenství. Zahrnuje i některá organizační pravidla. Má přispět k tomu, aby dům byl řádně užíván na požadované úrovni, aby bylo zabráněno jeho poškozování a znehodnocování…..