Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Hlasování per rollam 9.11.2017

Vážení vlastníci,

vzhledem k tomu, že schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 svolaná na den 1.11.2017 nebyla způsobilá se usnášet, neboť se jí zúčastnilo buď přímo nebo v zastoupení 42,44 % členů společenství, výbor navrhl dle ustanovení článku IX. odst. 1 a 2 Stanov společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5, aby o níže uvedeném návrhu usnesení bylo hlasováno mimo zasedání shromáždění, tedy per rollam.

Návrh usnesení vychází z programu pozvánky na shora uvedenou schůzi shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5, která vám byla doručena.

V příloze k hlasovacímu lístku vám výbor předkládá návrh výše záloh příspěvku vlastníka pro rok 2018 a návrh plánu oprav pro rok 2018. K bodu č. 3 výbor sděluje, že obdržel žádost pí. Simony Lackové, která má v nájmu společný prostor situovaný ve vchodu č.p. 2167, o přenechání práva nájmu tohoto společného prostoru ke dni 1.1.2018 jinému nájemci, a to pí. Blance Soldánové, která je členem SVJ a vlastníkem bytu č. 140 situovaného v domě č.p. 2165/28.

Dle ustanovení článku IX. odst. 3 Stanov SVJ je zapotřebí k přijetí návrhu usnesení o shora uvedených bodech souhlas nadpoloviční většiny všech vlastníků jednotek, a proto vám předkládáme tento hlasovací lístek.

Hlasovací lístek jednotky 9.11.2017
Příloha – podklad pro stanovení výše záloh pro rok 2018, plán oprav 2018

Lhůta k vyjádření je výborem stanovena v souladu s ustanovením článku IX. odst. 2 písm. c) Stanov SVJ nejpozději do 30.11.2017.

Výsledek hlasování oznámí výbor způsobem v SVJ obvyklým, tj. zejména vyvěšením na nástěnce v přízemí vchodů do domu a na stránkách SVJ, případně zasláním na emailové adresy vlastníků.

Výbor SVJ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..