Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Korespondenční schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek

Vážení vlastníci.,

vzhledem k tomu, že schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 svolaná na den 5.10.2021 nebyla způsobilá se usnášet, neboť se jí zúčastnilo buď přímo nebo v zastoupení 42,16% vlastníků – členů společenství (tj. 5012/11880), výbor navrhuje dle ustanovení článku IX. odst. 1 a 2 Stanov společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5, aby o programu schůze bylo hlasováno mimo zasedání shromáždění, tedy per rollam.

Program schůze:

  1. Schválení účetní závěrky za rok 2020 ke dni 31.12.2020
  2. Schválení výše záloh příspěvku vlastníka pro rok 2022

Ad 1) Účetní závěrka za rok 2020 ke dni 31.12.2020 je k dispozici v kanceláři výboru a v příloze níže.

Ad 2) Výbor navrhuje ponechat výši záloh příspěvku vlastníka pro rok 2022 ve stejné výši, jak byla schválena pro rok 2021. Podklad pro stanovení záloh příspěvku vlastníka do fondu údržby a oprav a na služby pro rok 2022 tvoří přílohu níže.

Hlasovací lístky obdržíte do poštovních schránek dne 11.10.2021. Vyplněné a podepsané hlasovací lístky vložte do schránky SVJ ve vchodu Ovčí hájek 2165/28 nebo zašlete na adresu Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5, Ovčí hájek č.p. 2165/28, 158 00 Praha 5.

Lhůta k vyjádření je výborem stanovena v souladu s ustanovením článku IX. odst. 2 písm. c) Stanov SVJ nejpozději do 31.10.2021.

Výsledek hlasování oznámí výbor způsobem v SVJ obvyklým, tj. zejména vyvěšením na nástěnce v přízemí vchodů do domu a na stránkách SVJ www.svjovcihajek.cz, případně zasláním na e-mailové adresy vlastníků.

Výbor SVJ

Účetní závěrka 2020
Hlasovací lístek
Podklad pro stanovení výše záloh

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..