Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Korespondenční schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek

Vážení vlastníci,

vzhledem k současné situaci s pandemií koronaviru není možné svolat řádnou schůzi shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5, a proto na základě Stanov SVJ a dle ust. § 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v platném znění výbor SVJ rozhodl, aby o níže uvedených návrzích usnesení bylo hlasováno mimo zasedání shromáždění, tedy per rollam.

Program schůze:

  1. Schválení účetní závěrky za rok 2019
  2. Schválení plánu oprav pro rok 2021
  3. Schválení výše záloh příspěvku vlastníka pro rok 2021
  4. Rekonstrukce vnitřních prostor – výběr dodavatele

Pro vaši informaci k návrhům  usnesení dle programu schůze shromáždění SVJ sdělujeme:

ad 1. Účetní závěrka je k dispozici v kanceláři výboru SVJ a zde: Účetní závěrka SVJ – 2019

ad 2. Plán oprav pro rok 2021 zahrnuje kromě pravidelné údržby také výměnu poměrových měřidel spotřeby tepla, které nám sloužily 10 let  a je již nutná jejich výměna. Částka uvedená v přehledu, který tvoří přílohu hlasovacího lístku , byla stanovena kvalifikovaným odhadem  správce SBD Pokrok. Skutečná cena se bude lišit v závislosti na výsledku výběrového řízení. Plán oprav pro rok 2021 je přílohou hlasovacího lístku.

ad 3.  Výbor navrhuje zachovat výši záloh příspěvku vlastníka pro rok 2021 na úrovni roku 2020, kromě výše záloh u položky odvoz domovního odpadu z důvodu zdražení služby dodavatelem od 1.1.2020. Podklad pro stanovení výše záloh je přílohou hlasovacího lístku.

ad 4.  Na základě rozhodnutí schůze shromáždění SVJ konané dne 21.5.2019 provést rekonstrukci vnitřních prostor ve dvou etapách požádal výbor SVJ správce SBD Pokrok o realizaci výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce vstupních prostor. Výbor SVJ vybral jako nejlepší nabídku firmy GEOPOLIS construction s.r.o.. Vybraná cenová nabídka je k dispozici v kanceláři výboru SVJ.

Hlasovací lístky obdržíte do poštovních schránek dne 30.10.2020. Vyplněné a podepsané hlasovací lístky vložte do schránky SVJ ve vchodu Ovčí hájek 2165/28  nebo zašlete na adresu Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5,  Ovčí hájek č.p. 2165/28, 158 00 Praha 5.

Lhůta k vyjádření je výborem stanovena v souladu s ustanovením článku IX. odst. 2 písm. c) Stanov SVJ nejpozději do 20.11.2020

Výsledek hlasování oznámí výbor způsobem v  SVJ obvyklým, tj. zejména vyvěšením na nástěnce v přízemí vchodů do domu a na stránkách SVJ www.svjovcihajek.cz, případně zasláním na e-mailové adresy vlastníků.

Výbor SVJ

Hlasovací lístek – příloha

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..