Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Opravy topení a zatékání vody v bytech

INFORMACE K ČASTÝM ZÁVADÁM V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH DOMU

A) Netěsnost radiátoru topení včetně uzavíracího kohoutu a jeho šroubení a šroubení zpětné větve
B) Nepravidelné nebo pravidelné zatékání vody do bytu v okolí koupelen a WC – mokré skvrny na stropech chodeb v bytě, WC, koupelen

Všeobecné zásady:

Vlastník nebo nájemce bytu se v případě závady může obrátit:
1) na jakoukoliv odbornou firmu dle vlastního výběru. Opravu si každý byt hradí z vlastních finančních prostředků.
2) na Call centrum Pohotovostní havarijní služby, telefon 1220 (PHS). Tato služba je smluvně zajištěna pro všechny byty v domě po 24 hodin denně.
Pokud se jedná o havárii (tekoucí voda, větší únik media z topení, únik plynu), je oprava v tomto případě zdarma, každý byt hradí z vlastních finančních prostředků pouze materiál.
V ostatních případech si opravu každý byt hradí z vlastních finančních prostředků. Informace o ceně je možno konzultovat s dispečinkem PHS.
3) na správce domu, se kterým má SVJ uzavřenu mandátní smlouvu, který pak zajistí opravu prostřednictvím dodavatelské firmy. Správcem domu je SBD Pokrok – opravy zajišťuje technička paní Kovářová, kancelář SBD Pokrok, OBS 4, tel. 235 515 145
V tomto případě je možné, že technička SBD bude požadovat zaslání objednávky od Výboru SVJ, kterou jí může zaslat technik nebo předseda SVJ, pan T. Podhrázký nebo pan F. Jůza. Kontaktní e-mail: podhrazky@svjovcihajek.cz Na objednávce od SVJ bude jasně uvedeno, že opravu si každý byt bude hradit z vlastních finančních prostředků.

Doplňující informace závada A:

Odstranění závady lze hradit z fondu oprav SVJ pouze v případě, že se netěsnost projevila na rozvodu topení před uzavíracím kohoutem a jeho šroubením a za šroubením zpětné větve, to znamená pouze na potrubí. Je to z toho důvodu, že radiátory nejsou společným vlastnictvím, nýbrž jsou součástí bytu.
Ve všech případech jakékoliv práce na rozvodu a komponentech ústředního topení je nutno před zahájením prací uzavřít a vypustit stoupací větve v příslušné sekci a po skončení opravy napustit a odvzdušnit přes nejvýše položené radiátory v bytě v 7. Podlaží. Za to odpovídá firma provádějící opravu.
Pokud budou uzávěry pro příslušné sekce umístěny v prostorách, které jsou zamčeny, zpřístupnění těchto prostor nebo zapůjčení příslušného klíče zajistí zpravidla technik SVJ nebo v případě jeho nepřítomnosti předseda SVJ. V případě předem plánovaných oprav doporučuji domluvit si zpřístupnění uzávěrů s dostatečným předstihem.
V případě výměny radiátoru topení nebo v případech, kdy by byla nutná jakákoliv manipulace s měřicím zařízením (INMES), je nutné informovat výbor SVJ, který zajistí demontáž a montáž měřicího zařízení!

Doplňující informace závada B:

Ve všech případech výše popsané závady se prokázalo, že průnik vody do bytu je způsoben špatným zatěsněním vany v podlaží nad bytem, kde se závada projevila. Pozor, průnik vody do bytu nemusí pocházet vždy z bytu přímo nad postiženým bytem, může se také jednat o průnik z bytu položeného příčně nad postiženým bytem, který je ale koupelnou přilehlý k bytu nad místem, kde se závada projevuje.
Doporučuji, aby lokalizaci úniku a identifikaci závady provedla odborná firma, která má zkušenosti a metody, kterými zjistí přesně vše, co je potřeba a případně odstraní závadu na místě. POZOR, většinou nestačí ujištění majitele bytu, který má být kontrolován, že u něho je vše v pořádku. Pokud bude únik prokázán, veškeré náklady na potřebné práce vynaložené k nalezení a odstranění úniku ponese majitel bytu, ze kterého únik pochází a kompenzaci nákladů si řeší se svou pojišťovnou.
Odstranění závady lze hradit z fondu oprav SVJ pouze v případě, že průnik vody do bytu je prokazatelně způsoben netěsností ze společných částí domu (střecha a obvodové zdi nebo porušený rozvod vody ve stoupacích šachtách a to pouze na části potrubí k uzavíracímu kohoutu přívodu vody před bytovými vodoměry). V těchto případech zajišťuje opravu a ostatní záležitosti výbor SVJ.
Ve všech případech musí majitel postiženého bytu vyvinout vlastní iniciativu k osobnímu jednání s majiteli bytů, ze kterých může únik vody pocházet. Členové Výboru SVJ nemají žádnou pravomoc nařizovat zpřístupnění bytů a nebudou do jednání mezi majiteli bytů nikterak vstupovat. Mohou pouze v odůvodněných případech (vlastníci se nedokážou dohodnout) vyzvat obě strany ke vzájemné schůzce za účasti člena Výboru SVJ.

Upozornění na závěr:

V případě jakékoliv havárie na společných rozvodech (voda, odpady, plyn) volejte Call centrum Pohotovostní havarijní služby telefon 1220. Tímto způsobem může opravu objednat kterýkoliv vlastník či nájemce bytu a případné vyúčtování služby pak řeší výbor SVJ. Pokud by však vlastník, nájemce nebo i člen výboru SVJ objednal opravu havárie přes jinou firmu, nedá se uplatnit oprava zdarma a objednatel by zbytečně dotyčné firmě hradil celou opravu sám!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..