Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Informace k prodeji zastavěných pozemků pod domem

Vážení vlastníci,

vlastník pozemku pod naším domem MHMP (Magistrát hlavního města Prahy), na základě jednání s představiteli pražských bytových družstev v roce 2002 stanovil svým usnesením cenu za 1 m2 na 15% cenové mapy roku 2002, a to po dobu převodu družstevních bytů do vlastnictví členů družstva.

Shromáždění vlastníků SVJ Ovčí hájek, které se konalo dne 30.9.2010 projednávalo jako jeden z bodů programu odkup zastavěných pozemků, které jsou ve vlastnictví MHMP a rozhodlo:

“ …, že všem vlastníkům jednotek, kteří si koupí příslušnou část zastavěného pozemku pod objektem, tedy spoluvlastnický podíl k pozemkům parc.č. 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110 a 3111 v kat.území Stodůlky, bude z jejich strany již zaplacená kupní cena refundována z účtu SVJ Ovčí hájek oproti předložení potvrzení o její úhradě.“

Vypracováním a uzavřením kupních smluv s jednotlivými vlastníky bytů dle KN pověřil MHMP AK Balcar a spol.. Ta bude kontaktovat každého vlastníka bytu zvlášť nejdříve z důvodu podpisu kupní smlouvy a následně, po podpisu stranou prodávající, z důvodu převzetí kupní smlouvy na zastavěný pozemek a předávacího protokolu.

Dle informace od správce SBD Pokrok, bude výše zmíněná refundace provedena následovně:

Každý vlastník po převzetí kupní smlouvy a předávacího protokolu od AK Balcar a spol. doručí obchodnímu oddělení SBD POKROK kopii kupní smlouvy včetně předávacího protokolu(!), potvrzení o zaplacení kupní ceny prodávajícímu MHMP (např. výpis z účtu), a to osobně, poštou, faxem na č. 225 339 780 nebo emailem na adresu JUDr. Marcely Kudrnové (225 339 266) kudrnovam@pokrok.cz Obchodní oddělení zajistí platbu částky dle kupní smlouvy z dlouhodobé zálohy společenství na účet vlastníka.

Návrh na vklad vlastnického práva k pozemkům podá na Katastrální úřad vlastník pozemku MHMP.

—doplněno 12.11.2014

Na základě upozornění od paní JUDr.. Marcely Kudrnové, která zpracovává vámi zaslané podklady pro zaplacení kupní ceny za pozemky, vás žádám, abyste v žádosti o zaplacení uváděli číslo účtu, na který chcete částku převést.

Výbor SVJ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..